סיכום ותמונות כנס הפורום בתערוכת סקיוריטי 2012

כנס הפורום בתערוכת סקיוריטי 2012

תמונות מכנס הפורום לביטחון בתערוכת סקיוריטי 2012