הצטרפות לפורום

חבר יקר !

הנהלת ''פורום לביטחון והאבטחה בישראל'' מודה לך על פנייתך לפורום.

ע''מ לקדם את תהליך הצטרפותך לפורום, אבקשך למלא את השאלון האישי הנמצא משמאל.

אנא ממך - קרא את השאלון בעיון ומלא את כל הפרטים.

טלפון לפרטים נוספים 054-9559501

בברכה ,

ועדת קבלת חברים
הנהלת ''הפורום לביטחון ואבטחה בישראל''

דרישת תשלום לשנת 2018

יש להעביר את דמי החברות השנתיים לטובת ''הפורום לביטחון ואבטחה בישראל'' בסך: 400 ₪.

את התשלום אפשר להעביר בהמחאה לפקודת: ''הפורום לביטחון ואבטחה בישראל'' ת.ד. 560 , מכבים מיקוד: 7179901 (לא בדואר רשום).

בהתקבל הכסף תישלח אליך קבלה.

הפורום לביטחון ואבטחה בישראל הינו עמותה שמספרה 580116051.

דף דרישת תשלום להדפסה נמצא בסוף העמוד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שאלון למועמד חדש