אודות הפורום

מבוא

הפורום לביטחון ואבטחה בישראל נוסד בשנת 1988 והינו עמותה רשומה כחוק.

בפורום חברים כיום כ- 450 מנהלי ביטחון ואבטחה ראשיים של מוסדות ממלכתיים, עירוניים, כלכליים וציבוריים, מכל מגזרי המשק:
מוסדות פיננסיים, מפעלי תעשיה, בתי חולים, מוסדות להשכלה גבוהה, תחבורה ציבורית, תקשורת, רשויות מקומיות, רשתות שיווק, רשתות מזון, חברות אשראי, מפעלי היי טק ועוד.

חברי הפורום מופקדים על הביטחון והאבטחה במפעלים, בארגונים ובחברות בהם מועסק חלק גדול מאוכלוסיית ישראל.

תחומי פעילותם העיקריים של חברי הפורום

  • מניעת פח''ע ומניעת פעילות פלילית על כל גווניה כאשר יתרונם הבולט והבלעדי הוא הטיפול המיידי בכל סוג של פגיעה בטווח המוסד ובתיאום עם משטרת ישראל.
  • הקלות העומס הביטחוני הרב המוטל על כוחות הביטחון בכלל ועל משטרת ישראל בפרט המתמודדים עם פעילות פלילית וחבלנית באמצאות מנהלי הביטחון במוסדות אזרחיים, מומחים ומיומנים בתחום הביטחון וזמינים ברמת פריסה ארצית ונקודתית..
  • תיאום בין כל המערכות העוסקות בביטחון התעשייתי, המוסדי והאזרחי תוך שיתוף פעולה עם גורמי הביטחון הממלכתיים באופן אשר תורם רבות להגברת הביטחון האישי והציבורי ללא צורך בהוצאת כספים ממלכתית נוספת.
  • לכל מנהל ביטחון ראשי כפופים מספר מנהלי ביטחון, מאבטחים ובודקים ביטחוניים שמספרם עשוי להגיע למאות, כמו גם אמצעים מיוחדים, ציוד רב, מערכות אלקטרוניות ומשאבים כספיים ניכרים לשמירה על הביטחון והאבטחה.

הישגי הפורום לביטחון ואבטחה בישראל

הפורום לביטחון ואבטחה בישראל פועל במרץ ומזה שנים רבות להשגת מטרות מרכזיות בתחום הביטחון הציבורי כגון : הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים במסגרת החוק, השגת תיאום בין מערכות העוסקות בביטחון התעשייתי, המוסדי והאזרחי תוך תיאום עם גורמי הביטחון הממלכתיים, קביעת קריטריונים להסמכת העוסקים בענף הביטחון בשיתוף פעולה עם הרשויות, יצירת מרכז מקצועי וחברתי למנהלי הביטחון והאבטחה בישראל.

מוניטין רב והערכה מקצועית גדולה ביותר רכש הפורום מצד כל גורמי הביטחון הממלכתיים בישראל מתוך הכרה בחשיבותם של חברי הפורום כגורמים מקצועיים הראשונים הנמצאים בכל אירוע דבר שגרם לרשויות לשתף את חברי הפורום כחלק ממערך הביטחון הממלכתי בתדרוך, הנחיה ובהערכות המדינה למצבי חרום.

חברי הפורום מוזמנים באופן קבוע כגורמים מקצועיים לאירועים ודיונים במשטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים, ועדות הכנסת, צה''ל, פיקוד העורף, לוט''ר, שב''כ וכו'.

את פעילות הפורום מובילים 15 חברי הנהלה נבחרים השוקדים על יצירת ערך מוסף בעל משמעות מקצועית תורמת לכל החברים בו ולכל המוסדות הקשורים איתו.

פעילות הנהלת הפורום גרמה לקידום פעילות תחיקתית ופרלמנטארית בנושאי ביטחון, חוק הקב''ט, תו תקן לחוסן ביטחוני, ניסיון לביטול האיסור לקבלה ושימוש ב ר''פ, השלמת תהליכים אלו יעניקו לפורום יכולת השפעה משמעותית ביותר בנושא הכשרת כוח אדם מקצועי במדינת ישראל, הסמכת מנהלי ביטחון ומינוי בעלי תפקידים בתחום.

הנהלת הפורום פועלת להתנעת תהליך שת''פ עם ארגון הקב''טים והממונים על שירותי החירום ברשויות המקומיות,  צעד שיחזק ויאדיר את כוחם של שני הגופים גם יחד.

זכויות החברים בפורום לביטחון ואבטחה בישראל

  • חברי הפורום מוזמנים להשתתף בכנסים, ימי עיון והשתלמויות מקצועיות
  • חברי הפורום מוזמנים למפגשים עם ראשי מערכת הביטחון
  • חברי הפורום מוזמנים לסיורים במתקנים מאובטחים, באזורי עימות, במפעלים ובתרגילים מבצעיים.
  • חברי הפורום מקבלים עדכונים מקצועיים שוטפים באמצאות מגזינים ואתר אינטרנט של הפורום
  • חברי הפורום נפגשים בתערוכות בארץ ובחו''ל עם נציגי ארגונים מקבילים.

ארגוני החברים בפורום

להלן חלק קטן מהאירגונים אליהם משתייכים חברי הפורום.

הפורום מייצג קב''טים ומנהלי ביטחון מגופים,מוסדות וחברות מכל מגזרי המשק: ממלכתיים, כלכליים, פיננסים, מפעלי תעשיה,מתקני תשתית, בתי חולים, מוסדות להשכלה גבוהה, תחבורה ציבורית, תקשורת, רשויות מקומיות, רשתות שיווק, חברות אשראי מפעלי הייטק ועוד.

חברים המעוניינים שהלוגו של אירגונם יופיע פה, יכולים לפנות ולשלוח קובץ של הלוגו.

קב''טים ומנב''טים המעוניינים להצטרף לפורום מתבקשים ללחוץ ולפתוח מדור

''הצטרפות לפורום''.